My Lady’s Bullet Wood

พิกุลกัญชา นิยายรักใจปวด เรื่องของสองหนุ่มสาวจิตหลุด กัญชานักเขียนจิตตกและพิกุล กะหรี่สาวนักหงี่ผู้มีความรู้ลึกซึ้งเป็นปราชญ์ ทั้งสองไม่ทำอะไรเลยนอกจากเอาแต่หมกในม่านรูดโปงผ้าห่ม เสพสมรัก วิจารณ์โลก และด่าทอสังคมไร้สาระตลอดเวลา แต่นั่นเอง ยิ่งทำยิ่งระเปิดอารณ์ พวกเขาก็ยิ่งซึมเศร้าหม่นหมอง เซ็กส์ไม่อาจช่วยจิตใจบอบสลายได้ สุดท้ายพวกเขาจึงต้องพยายามหาทางไปสู่ความรู้สึกถึงรักและการเติบโตที่แท้จริง