The Technology of Orgasm

เทคโนโยนี: ประวัติศาสตร์ไวเบรเตอร์ ฮิสทีเรีย และออร์กัสซั่มของผู้หญิง เล่มนี้ ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของฮิสทีเรียและการต่อกรกับ “โรค” โดยบรรดาแพทย์ตลอดช่วงเวลานับพันปีที่ผ่านมา รวมทั้งเล่าถึงจุดกำเนิดและวิวัฒนาการของไวเบรเตอร์จากคลินิกมาสู่ห้องนอน ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนให้ประหลาดใจ กระตุ้นให้ฉุกคิด และหลายครั้งก็เรียกเสียงหัวเราะ