อำเภอใจ ใหญ่ ๖๐

หนังสือเล่มนี้ คือการถอดบทเรียนชีวิตของผู้เขียน ไปพร้อมกับการสืบเสาะค้นหาความเข้าใจที่ลุ่มลึกทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างน่าติดตาม หากการอ่านทางความคิดเพียงถ่ายเดียว ก็อาจจะไม่ได้อรรถรสเท่ากับอ่านแล้วนำกลับมาสะท้อนและทบทวนตัวเองให้เกิดความรู้เกี่ยวกับโลกภายในของตัวเองที่ลุ่มลึกมากขึ้น และหากเกิดแรงบันดาลใจไม่มากกว่านั้นก็สามารถเข้าไปนั่งพูดคุยและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในพื้นที่เรียนรู้ในการอบรมต่างๆ ที่ อ.วิศิษฐ์ ได้สร้างไว้ ก็จะยิ่งเพิ่มพูนปัญญาปฏิบัติมากขึ้น <<< บางส่วนจาก คำนิยม ณัฐฬส วังวิญญู